Form:Term (spa)

From Entri
Revision as of 16:05, 17 September 2014 by Quisadmi (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


  • Introduzca un término en español internacional (spa) para añadir un nuevo término o editar un término existente.

  • Introduzca un término en castellano (spc) para añadir un nuevo término o editar un término existente.

  • Introduïu un terme en català (esc) per afegir un nou terme o editar un terme existent.

  • Introduza un termo en galego (esg) para engadir un novo termo ou editar un termo existente.

  • Sartu euskaraz dagoen termino bat (eus) termino berri bat gehitzeko edo lehendik zegoen termino bat editatzeko.


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Terms
Tools
Miscellaneous