Form:Term (slk)

From Entri
Revision as of 16:11, 22 September 2014 by Quisadmi (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


  • Na pripojenie nového termínu alebo na úpravu existujúceho termínu vložte slovenský termín (slk).


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Terms
Tools
Miscellaneous